PRZYRZĄDY DO POMIARU PRZEPŁYWU

SITRANS FM MAGFLO

Przepływomierze elektromagnetyczne stanowią najbardziej rozpowszechnioną rodzinę przyrządów do pomiaru przepływu. Dysponujemy specjalistycznym przyrządem MAGFLO Verificator® , pozwalającym na wiarygodną ocenę kompletnego przepływomierza w miejscu jego instalacji.