REGULATORY PROCESOWE

SIPART DR19

Regulator w formacie 96 x 96 mm, do zastosowań w dziedzinie budowy maszyn i aparatów, przy procesach termicznych, w przemyśle stalowym i ceramicznym, w lakierniach i stacjach uzdatniania wody, itp.

SIPART DR21

To idealne urządzenie do wszelkich zadań standardowych ze zróżnicowanym profilem funkcjonalnym w zakresie wskazań, sterowania i sygnalizacji stanów.

SIPART DR24

Wszechstronny, przeznaczony do wszelkich procesowych zastosowań specjalnych jak obliczenia matematyczne, funkcje logiczne, sterowania, regulacje programowe, do wyboru jeden do czterech kanałów regulacji.